Sensium2

สารลิขสิทธิ์เฉพาะอันทรงคุณประโยชน์

ผ่านการทดสอบและพิสูจน์

โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง

ผลิตในประเทศออสเตรเลีย

สูตรอ่อนโยน

ปราศจากส่วนผสมที่
ก่อให้เกิดการระคายเคือง

เกี่ยวกับเรา